Hạnh Thái Tin tức

Hạnh Thái - nhập gia tùy tục, hướng về cội nguồn

   

       Ban lãnh đạo công ty vô cùng chú trọng truyền thống văn hoá và tín ngưỡng của người dân Việt Nam. Vào mùng 1 và 15 mỗi tháng, dù công việc bận tới đâu, toàn thể nhân viên công ty đều tập trung trước cửa cùng nhau dâng hương để cầu mong công ty ngày càng phát triển, nhân viên và gia đình sẽ được bình yên hạnh phúc.

Đối với công ty TNHH Hạnh Thái, toàn thể nhân viên cùng nhau dâng hâng vào mùng 1 và 15 không chỉ kế thừa những nét đẹp văn hoá của người dân Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân viên công ty.